De Koninklijke Liberty Yacht Club is er voor de leden. Ongedwongen serviceverlening aan alle zeilers en motorbootvaarders.

Aanvraag KLYC lidmaatschap

Aanvraag tot lidmaatschap:

Naam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Adres (straat, nr, bus) (verplicht)

Postcode (verplicht)

Gemeente (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Nationaliteit (verplicht)

Beroep (verplicht)

Rijksregisternummer (verplicht)

Tel privé (liefst GSM) (verplicht)

Email (verplicht)

Wenst lid te worden van de KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB vzw als:

Indien actief lid:

Beschrijving boot

Wilt u al uw gegevens van uw boot hieronder invullen aub?

Naam van het jacht

Merk/Type

Bouwjaar

Afmetingen Lenge over alles

Afmetingen Breedte

Gewicht

Diepgang

Is / was lid van volgende watersportvereniging (geef ook aan indien u nog lid bent):

Vraagt tevens het lidmaatschap aan als inwonend lid voor:

1.

Naam & Voornaam

Rijksregisternummer

Geslacht

2.

Naam & Voornaam

Rijksregisternummer

Geslacht

3.

Naam & Voornaam

Geboortedatum

Geslacht

De kandidaat wordt voorgedragen door:

Naam & Voornaam Lid/Peter

Verleent aan de KLYC de toelating om, in geval van niet betaling van het lidgeld of andere vergoedingen voor berging e.d. zijn jacht op de terreinen en loodsen van de KLYC of de jachthaven te weerhouden tot de verschuldigde bedragen zijn betaald.
Hiermee is het de kandidaat bekend dat een ontslag uit de vereniging schriftelijk en uiterlijk voor 30 november van het lopende jaar van lidmaatschap moet worden ingediend. Bij het niet respecteren van deze ontslagtermijn zal lidgeld voor het volgende jaar verschuldigd blijven.
Hij/Zij verklaart zich akkoord met de statuten en de reglementen van inwendige orde van de KLYC en zal die naleven en er zich aan onderwerpen.
De KLYC respecteert uw privacy, en geeft deze gegevens niet door aan derden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief