google-site-verification=Ta5jeRTUEkbKvE26kZDGF-RQmPk9MXDte0FDecEpxIY

Pegasus

Hoe kwam dit project tot stand?

In het jaarboek bij de viering van het 75-jarige bestaan van onze vereniging staat:

‘Op 10 april 1934 stichten enkele watersport minnende durvers van de Natuurvrienden een vereniging die zich tot doel stelt de watersport te bevorderen en uit te breiden en daarbij alle inspanningen te doen om dit doel te bereiken.’

Anno 2020 is deze doelstelling wat vaag geworden en beantwoordt ze niet meer aan de vereisten en verwachtingen die aan onze vereniging gesteld worden. Daarom nam de ‘denktank’, die intussen tot ‘stuurgroep’ geëvolueerd is, het initiatief om hieraan een hedendaagse vorm te geven.

De stuurgroep heeft daarvoor een ambitieus project uitgewerkt dat kadert in het RUP en andere richtlijnen waarbij de initiële doelstellingen van de vereniging namelijk botenbehandeling en –berging centraal staan, gekoppeld aan een financieel gezond perspectief en een actief verenigingsleven met de watersport hoog in het vaandel.

In een vijftal krachtlijnen schetst het project wat KLYC, met ruim 800 leden te bieden heeft, wat wij daarvoor organiseren, op welke mogelijkheden, inzet en creativiteit wij daarvoor kunnen beroep doen, welke activiteiten en evenementen we op touw zetten, wie onze partners zijn, en hoe we met jachthaven Antwerpen en RYCB een aantrekkelijke toekomst willen uitbouwen.

Nieuwsbrieven denktank

Onze Sponsors

Yachtservice Verhulst