Oude dokken

Oude dokken

Onze club is onlosmakelijk verbonden met Antwerpen, de Schelde, de haven, de zee, de scheepvaart.  In constante evolutie maar met een ware revolutie in de loop van de voorbije eeuw.  En tegelijk actueel, denk maar aan het grote succes van evenementen zoals Water-rAnt en Oostende voor Anker.

De titel “oude dokken” van deze reeks filmmateriaal uit de oude doos dekt de lading maar gedeeltelijk.  Onder verschillende ondertitels krijgen we niet enkel de haven te zien, met beelden uit het interbellum en de naoorlogse periode, maar ook van de stad zelf en tot ver daarbuiten.  De rode draad is de scheepvaart in al zijn aspecten.

Soms spectaculair maar altijd interessant, vanuit maritiem oogpunt maar ook als illustratie van de tijdsgeest.  Met het toenmalige, ongebreidelde optimisme van de industrialisering en technologie, maar ook over de werkomstandigheden van toen.  Of ontluisterend, zoals de neerbuigende beeldvorming ten aanzien van onze toenmalige kolonie.

Eén voor één te bekijken, elk vanuit een verschillend perspectief.  Een boeiende terugblik, als afleiding van al het corona nieuws.

https://oudedokken.gilbertus.com/documents/videogalerij.php

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Related Posts

KLYC Agenda ⚓️

Beste mede-leden, 2022 schrijdt met rasse schreden vooruit en na een heel warme zomer kijken we uit naar een herfst met veel wind en met

KLYC Update ⚓️

Beste mede-leden, Begin april diende het KLYC-bestuur, op Marc Jacobs na, zijn ontslag in. Om de continuïteit van de diensten naar de leden te garanderen,

Boatjumble 15 oktober 2022

Ook dit jaar organiseert Windkracht12 in samenwerking met de Koninklijke Liberty Yachtclub een bootspullenmarkt. Didier zal voor dit evenement speciaal een zeevruchtenbar en mosselfestijn klaarzetten.

contact

Women’s Belgian Snipe 2021

Belgian Women’s Championship 2021 op KLYC Galgenweel afgelopen weekend was een succes: 8 Belgische en 1 Frans team zeilden een spannende wedstrijd, onder het motto

Zondag Brunch

Elke eerste zondag van de maand kan u genieten van een Brunch Deluxe in ons clubhuis “Windkracht12“ Gelieve op voorhand in te schrijven aan de