Oude dokken

apr 14, 2021Algemeen, archief, archief algemeen, Nieuws

Onze club is onlosmakelijk verbonden met Antwerpen, de Schelde, de haven, de zee, de scheepvaart.  In constante evolutie maar met een ware revolutie in de loop van de voorbije eeuw.  En tegelijk actueel, denk maar aan het grote succes van evenementen zoals Water-rAnt en Oostende voor Anker.

De titel “oude dokken” van deze reeks filmmateriaal uit de oude doos dekt de lading maar gedeeltelijk.  Onder verschillende ondertitels krijgen we niet enkel de haven te zien, met beelden uit het interbellum en de naoorlogse periode, maar ook van de stad zelf en tot ver daarbuiten.  De rode draad is de scheepvaart in al zijn aspecten.

Soms spectaculair maar altijd interessant, vanuit maritiem oogpunt maar ook als illustratie van de tijdsgeest.  Met het toenmalige, ongebreidelde optimisme van de industrialisering en technologie, maar ook over de werkomstandigheden van toen.  Of ontluisterend, zoals de neerbuigende beeldvorming ten aanzien van onze toenmalige kolonie.

Eén voor één te bekijken, elk vanuit een verschillend perspectief.  Een boeiende terugblik, als afleiding van al het corona nieuws.