google-site-verification=Ta5jeRTUEkbKvE26kZDGF-RQmPk9MXDte0FDecEpxIY

Lid worden

Er zijn heel wat voordelen aan een lidmaatschap bij de Koninklijke Liberty Yacht Club.
Bent u nu al zeker voor u de lijst met voordelen hieronder doorneemt?

Dit heeft de KLYC allemaal voor u in petto.

Lidmaatschap van een actieve watersportvereniging

 die al haar aandacht toespitst op watersport, aanverwante competitie, waterrecreatie en watertoerisme.

Onthaal nieuwe leden

advies voor nieuwkomers op het water (administratie, vaarwijzers, sport, recreatie en toerisme).

Verwelkoming van jeugdleden

een waaier aan pluspunten: de KLYC jeugdzeilschool voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.
Iedereen wordt specifiek begeleid en omkaderd door betrokken monitoren. 
Vervolmaking en doorgezette zeilpret  met het programma Samen Zeilen in het voor- en naseizoen. Stimulansen voor de jongste zeilers voor het competitiecircuit . Veel pret en gezelligheid rond het Galgenweel.

Gezinsvriendelijk lidmaatschap

voor alle leden – Actief (met boot) / Steunend (zonder boot) / Jeugd / Ereleden.

Toegang tot alle beschikbare informatie:

de KLYC nieuwsbrief geKLYCkt, de website en de informatie van het KLYC secretariaat.

Organisatie van diverse evenementen

cursussen en praktische opleidingen of cursussen.

Vlot bereikbaar secretariaat

voor nautische, technische en sportieve administratie of advies.

Stalling van trailerbare of kieljachten

met ruimte voor lichte herstellingen en onderhoud (bespreek uw werkzaamheden vooraf met de terreinmensen en/of met het KLYC secretariaat).

Toegang tot de clubterreinen

en gebouwen inclusief parkeergelegenheid (parking en terrein KLYC Schelde en/ of loods Galgenweel bereikbaar middels een elektronische sleutel of bareelkaart: waarborg 25 €.).

Toegang tot het clubhuis

bar en restaurant Windkracht 12 aan de Thonetlaan: vlot bereikbaar vanuit Jachthaven Antwerpen Linkeroever en met de wagen langs de Thonetlaan.

Sportbeoefeningverzekering

voor alle actieve leden.

Verdediging van belangen

van de watersporter en de waterrecreant bij de verschillende watersportinstanties, en de water toeristische wereld. Hiervoor zijn wij oa. Lid van de federatie Wind WaterSport Vlaanderen.

Uiterst democratische tarieven

voor opleiding en technische ondersteuing zoals bootbehandeling, winter- en zomerberging op het terrein en/of in de loodsen, catering enz.

Elk lid is automatisch aangesloten bij de sportfederatie 

WWSV heeft als voornaamste taak de zeil- en surfsport te ondersteunen.

De Clubs zijn hierbij van cruciaal belang. Daarom biedt WWSV via verzekeraar ARENA een uiterst voordelige sportverzekering aan, ter bescherming van haar aangesloten sportclubs en hun leden.

  • beoefenen van pleziervaart, waterrecreatie, windsurfen, wingfoilen, zeilen, waterskiën, golfsurfen en rafting in federaal -of clubverband/ binnen en buitenland
  • Dekking voor tijdelijke risico’s
  • Verzekering bij opendeurdagen
  • KMO Classic ARAG: rechtsbijstandsverzekering voor alle aangesloten clubs
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Verzekering vrijwilligers (leden)
  • Verzekering cursisten(niet-leden) – dagverzekering

De WWSV heeft het initiatief genomen om ten behoeve van onze leden-clubs een verzekering af te sluiten tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand waarvan u hieronder een korte samenvatting vindt.

via deze link kunt u de korte inhoud van de polis bekijken  samenvatting polis

Overzicht van de te volgen stappen:

Lees meer

 

Zowel op het secretariaat van de Club als op de afdeling Galgenweel kunt u het  Het Ongevalsaangifteformulier bekomen.

Elke wedstrijdzeiler of -surfer dient in het bezit te zijn van een medisch geschiktheidsattest

Medisch attest

De WWSV is als enige federatie in Vlaanderen bevoegd voor het afleveren van wedstrijdlicenties voor nationale en internationale competitie.

 

lees meer

Ontslagnemende leden worden nadrukkelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat KLYC te melden. Ontslag houdt in dat er geen toegang meer mogelijk is tot de KLYC gebouwen of terreinen. Electronische bareelbadge(s) of loodssleutel(s) die niet binnen de zes maanden na ontslag teruggebracht worden, worden vernietigd. De waarborg vervalt. 

Onze Sponsors

Yachtservice Verhulst