Lid worden

Dit heeft de KLYC allemaal voor u in petto.

die al haar aandacht toespitst op watersport, aanverwante competitie, waterrecreatie en watertoerisme.

advies voor nieuwkomers op het water (administratie, vaarwijzers, sport, recreatie en toerisme).

een waaier aan pluspunten: de KLYC jeugdzeilschool voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar.
Iedereen wordt specifiek begeleid en omkaderd door betrokken monitoren. Vervolmaking en doorgezette zeilpret  met het programma Samen Zeilen in het voor- en naseizoen. Stimulansen voor de jongste zeilers voor het competitiecircuit . Veel pret en gezelligheid rond het Galgenweel.

voor alle leden – Actief (met boot) / Steunend (zonder boot) / Jeugd / Ereleden.

de KLYC nieuwsbrief geKLYCkt, de website en de informatie van het KLYC secretariaat.

cursussen en praktische opleidingen of cursussen.

voor nautische, technische en sportieve administratie of advies.

met ruimte voor lichte herstellingen en onderhoud (bespreek uw werkzaamheden vooraf met de terreinmensen en/of met het KLYC secretariaat).

en gebouwen inclusief parkeergelegenheid (parking en terrein KLYC Schelde en/ of loods Galgenweel bereikbaar middels een elektronische sleutel of bareelkaart: waarborg 25 €.).

bar en restaurant Windkracht 12 aan de Thonetlaan: vlot bereikbaar vanuit Jachthaven Antwerpen Linkeroever en met de wagen langs de Thonetlaan.

voor alle actieve leden.

van de watersporter en de waterrecreant bij de verschillende watersportinstanties, en de water toeristische wereld. Hiervoor zijn wij oa. Lid van de federatie Wind WaterSport Vlaanderen.

voor opleiding en technische ondersteuing zoals bootbehandeling, winter- en zomerberging op het terrein en/of in de loodsen, catering enz.

Elk lid is automatisch aangesloten bij de sportfederatie .

Ontslagnemende leden worden nadrukkelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat KLYC te melden. Ontslag houdt in dat er geen toegang meer mogelijk is tot de KLYC gebouwen of terreinen. Electronische bareelbadge(s) of loodssleutel(s) die niet binnen de zes maanden na ontslag teruggebracht worden, worden vernietigd. De waarborg vervalt.